Dich Vụ Tài Chính Và Các Lĩnh Vực Liên Quan

Các công ty trong ngành dịch vụ tài chính đang kinh doanh – quản lý tiền. Trên toàn cầu, ngành dịch vụ tài chính dẫn đầu thế giới về thu nhập và vốn hóa thị trường vốn cổ phần. Các tập đoàn lớn chiếm ưu thế trong lĩnh vực này; nhưng nó cũng bao gồm […]

Đầu Tư Chứng Khoán Hiệu Quả Cho Người Mới Bắt Đầu (Phần 2)

Phần trước, chúng ta đã tìm hiểu 5 bước đầu để giúp người mới bắt đầu hiểu được một phần về đầu tư chứng khoán, bài viết sau đây sẽ trình bày 5 bước cuối giúp bạn đầu tư chứng khoán hiệu quả! Bước 6 – Tìm hiểu cách phân tích và chọn lọc để […]

Đầu Tư Chứng Khoán Hiệu Quả Cho Người Mới Bắt Đầu (Phần 1)

Để đầu tư chứng khoán hay cổ phiếu, các bạn cần phải tìm hiểu về chứng khoán trước khi tham gia mới mong có cơ hội thành công trên thị trường chứng khoán (stock market). Không ai tự dưng may mắn kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán (stock market). Đây là nơi dành cho […]