Bốn Lý Do Để Kiểm Soát Số Phận Của Bạn

Mỗi chúng ta đều biết rằng, chính bản thân mình phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống. Bây giờ, một số người có thể nghĩ, Đó là rất nhiều trách nhiệm. Nhưng đây là những gì tôi nghĩ: Đó là tin tốt nhất mà bạn từng nghe. Bạn có thể chọn cuộc sống của bạn. […]