CÁCH PHÁT TRIỂN BẢN THÂN TRONG 90 NGÀY

13 CÁCH ĐƠN GIẢN GIÚP BẠN “CẢI THIỆN” BẢN THÂN TRONG 90 ngày 1. Đọc sách hằng ngày Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy nghiêm túc đọc sách ít nhất 15p mỗi ngày. Hãy bắt đầu với thể loại sách bạn thích trước. Dành 5 phút đọc lại những bài học của Jim […]